Volume XXVI

Volume XXVI: 2020

Philosophy — Theology — Spiritual culture of the Middle Ages
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Contents

Editions

 • FABIO GIBIINO, La “Glose” de Richard Fishacre sur la distinction 26 du premier livre des “Sentences” de Pierre Lombard

7

 • WANDA  BAJOR, MIROSŁAW SOCAŁA SDS, Critical Edition of the “Glossa in Politicam” (Liber III) Pauli de Worczyn

81

Historical and Doctrinal Studies

 • ANTONI ŹREBIEC, Od anagogicznej pokraczności do analitycznej sztuki: Teologia symboliczna w “Expositiones in Ierarchiam Coelestem” Jana Szkota Eriugeny

121

 • JAN GRZESZCZAK, Fundamentum doctrine Joachim. U początków badań nad wizją dziejów opata z Fiore

151

 • TOMASZ STĘPIEŃ, How Can a Spiritual Creature Choose Evil? Anselm of Canterbury and Thomas Aquinas on the Sin of Angels

179

 • THOMAS G. WEINANDY OFM CAP., St. Thomas Aquinas. Incarnational “Becoming” as a Mixed Relation

197

 • PIOTR LICHACZ, O istnieniu porządku moralnego

215

 • MARGARITA A. KORZO, Holcot anonimowy, czyli dziedzictwo Roberta Holcota OP (ok. 1290-1349) w XVII-wiecznym piśmiennictwie prawosławnym. Dwa przykłady

245

 • ZENON KAŁUŻA, Kilka uwag o kazaniach Skarbimierczyka na “Gloria in Excelsis”

261

 • MAREK PORWOLIK, Józefa Marii Bocheńskiego formalizacje trzeciej drogi św. Tomasza z Akwinu

295

 • DOMINIKA DZIUROSZ-SERAFINOWICZ, Ograniczoność z perspektywy bytującego (Seiende). Analiza stanowiska Emericha Coretha

325

Reviews

 • Albert the Great, “On the Body of the Lord”. Translated by Sr. Albert Marie Surmanski OP – Henryk Anzulewicz

359