Volume XXVIII

Volume XXVIII: 2022

Philosophy — Theology— Spiritual Culture of the Middle Ages
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Table of Contents

Editions and Translations

 • ŁUKASZ LIBOWSKI, PIOTR WILK, “O szczęśliwa oblubienico Boga, duszo człowieka sprawiedliwego!” Kazania dziewiąte, dziesiąte i jedenaste Ryszarda ze Świętego Wiktora z jego “Liber exceptionum” – wstęp i przekład

7

 • WOJCIECH PAWŁOWSKI, Hermana, dawniej Judy, krótka opowieść o nawróceniu. Wprowadzenie i przekład

27

Doctrinal and Historical Studies

 • DAMIAN MRUGALSKI, O.P., Spotkanie filozofii greckiej i myśli biblijnej w judaizmie hellenistycznym i narodziny chrystologii

83

 • HENRYK ANZULEWICZ, Hat Albertus Magnus das proklische Paradigma des “Liber de causis” erkannt?

109

 • MICHAŁ KUMOREK, Scholastyczny spór o wiedzę Chrystusa

135

 • TOMASZ GAŁUSZKA, O.P., Inkwizytor Jan ze Schwenkenfeldu, świdnickie beginki i doktryna Mistrza Eckharta. Z badań nad kulturą intelektualną dominikanów polskich w pierwszej połowie XIV wieku

155

 • MONIKA MANSFELD, MAREK GENSLER, Walter Burley on the “Spiritus” in the “Parva naturalia” Commentaries

177

 • MAREK GENSLER, Walter Burley on Voluntary and Involuntary Motion in Man

193

Dominican Archive

 • Władysław Edward Kaczyński OP (1937-2022). In memoriam

209

 • WŁADYSŁAW EDWARD KACZYŃSKI OP, Wybrane listy

213

 • WIKTOR SZYMBORSKI, Życie i działalność wojskowa o. Marcina Chrostowskiego

219

Reviews

 • St. Albert the Great “On Resurrection”. Transl. Irven M. Resnick and Franklin T. Harkins – Henryk Anzulewicz

291