Volume XXVII

Volume XXVII: 2021

Philosophy — Theology— Spiritual Culture of the Middle Ages
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000

Editions and Translations

  • HENRYK ANZULEWICZ, PHILIPP ANDREAS C. ANZULEWICZ, Alfred von Sareshel Glossenkommentar zu den “Meteorologica” des Aristoteles

7

  • MACIEJ STANEK, “Problemata Parvorum naturalium”: An Anonymous Supplement to John Buridan’s Commentary on the “Parva naturalia”

61

  • MAREK GENSLER, Jana Gersona “O poglądach Rajmunda Lulla”

107

Historical Studies

  • TOMASZ TIURYN, The notion of “pragma” in Aristotle’s theory of signification

123

  • MIKOŁAJ OLSZEWSKI, Etyka Tomaszowych “Quodlibetów”

161

  • ROBERT PLICH OP, Godność osoby ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

205

  • MAREK PORWOLIK, “Was ich glaube” Józefa Marii Bocheńskiego jako realizacja jego programu studiów o Bogu

273

  • AGNIESZKA BIEGALSKA, Zło moralne w tomizmie egzystencjalnym Mieczysława A. Krąpca. Perspektywa metafizyczna

295

Reviews

  • Albert the Great, “On Job”, vol. 1, transl. Franklin T. Harkins – Henryk Anzulewicz

313

  • “Richard Kilvington on the Capacity of Created Beings, Infinity, and Being Simultaneously in Rome and Paris. Critical Edition of Question 3” – Marek Gensler

323