Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Przegląd Tomistyczny. Filozofia – Teologia – Kultura duchowa średniowiecza” jest rocznikiem poświęconym przede wszystkim myśli św. Tomasza z Akwinu, a także ogólnie filozofii i teologii średniowiecza. W czasopiśmie publikowane są także edycje krytyczne i tłumaczenia krótkich dzieł średniowiecznych.

Do publikacji przyjmowane są teksty w językach polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim. Artykuły do tomu na dany rok przyjmowane są do końca maja (np. teksty do tomu na 2019 rok przyjmowane są do końca maja 2019 roku).

Czasopismo jest wydawane przez Instytut Tomistyczny w Warszawie.